Závada na odpadech

Pokud mluvíme o závadě na odpadech, pak tedy myslíme závadu na odpadovém potrubí a systému odtoku splaškové vody. Nejde nyní o tříděný, či netříděný komunální odpad. Zajímá nás nyní odpadová voda, fekálie, odvod mastnot z kuchyní a restaurací, oplachové vody z fabrik a podobně. To je totiž neméně důležité než přívod vody čerstvé, nebo dodávky […]


Pokud mluvíme o závadě na odpadech, pak tedy myslíme závadu na odpadovém potrubí a systému odtoku splaškové vody. Nejde nyní o tříděný, či netříděný komunální odpad. Zajímá nás nyní odpadová voda, fekálie, odvod mastnot z kuchyní a restaurací, oplachové vody z fabrik a podobně. To je totiž neméně důležité než přívod vody čerstvé, nebo dodávky energie. Nejen pro soukromníky, ale i celé firmy, nebo dokonce obce, či její části.

Rychlá pomoc

Při každé havárii v odpadovém systému jde o velice nepříjemnou záležitost, mnohdy mnohem vážnější, než zavřený přívod vody čerstvé. Ta se dá alespoň k pití vždy koupit, nebo přivézt v cisternách. Jak ale naložit s fekáliemi, které nemají jak a kudy odtékat? Jediným řešením je bleskový zásah a profesionální čištění kanalizace.